לקבלת שירותים נוטריוניים

1-800-980-980

אישור נוטריוני לנכונות תרגום

כיצד יכול הפקיד להסתמך על המסמך?

לו הייתם פקיד ממשלתי במשרד כלשהו, ומתייצב אדם מולכם ומציג בפניכם תעודה כלשהי בשפה שאינכם מכירים. כיצד הייתם יכולים לדעת במה מדובר? ואם אותו אדם מציג בפניכם תרגום שהשיג, כיצד תדעו כי ניתן לסמוך על אותו תרגום? יתרה מכך, כיצד תדעו כי אותו מסמך מתורגם ונחזה להיות תעודה של מדינת חוץ כלשהי הוא אכן תעודה של אותה מדינה? התשובה שהדרך לדעת את זה היא באמצעות נוטריון אשר ייתן אישור נוטריוני בדבר נכונות התרגום ואודות המסמך המוצג.

סוגים של תרגומים ומסמכים

חשוב להבדיל בין סוגים שונים של אישור נוטריוני ותרגומים. כך למשל, אישור נוטריון על נכונות הצהרה של מי שתרגם אינו שקול לאישור נוטריון על היותו של התרגום נאמן למקור ואישור נוטריון כי מסמך מסוים הוא כפי שהוא נחזה להיות על פי דיני המדינה הטוענת, וככזה המזכה את הטוען לזכות על פיו, נוסף על היות תרגומו נכון הוא אישור שונה גם כן. כל אחד מהאישורים האלה יש לו משמעות שונה ומאפשר לגורמים רשמיים במדינה להשתמש ולהסתמך על האישור כדי להחליט בבקשות ובהליכים שונים.

המדינה נותנת בעורכי דין, כקציני בית המשפט, אמון מסוים ומאפשרת להם, למשל, להזהיר לקוחות על כך שעליהם להצהיר אמת בתצהירים, אחרת יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק. תצהירים אלה יכולים לבוא במקום עדות ראשית בבית המשפט, לעתים. משמעות הדבר כי בתי המשפט נסמכים על מילתו של עורך הדין כי הזהיר את הלקוח וכי התרשם שהתצהיר שנכתב הוא אמת. על נוטריון נסמכים במידה רבה עוד יותר: כאשר מעוניינים להוכיח עובדות שונות בהסתמך על תעודות זרות (כאלה שניתנו על ידי מדינות זרות וכו'), בשפות שאינן רשמיות בישראל, יש צורך להציג תרגום ולצרף אליו אישור נוטריוני בדבר נכונות התרגום של התעודה או במקרים אחרים אישור נוטריוני על נכונות הצהרת המתרגם.

האמון הניתן בנוטריון והתרגום של המסמך

לא כל עורך דין כשיר להתמנות לנוטריון. על מנת שיוכל להתמנות לנוטריון על עורך הדין להיות עורך דין ותיק ואמין במיוחד, אשר נוסף על הותק הרב, צריך להיות גם בעל ניסיון בתחומי משפט רבים וגם בעל עבר נקי מהרשעות, כולל אפילו הרשעות בעבירות שונות בדין משמעתי של לשכת עורכי הדין. זאת, בשל האמון הרב שניתן בנוטריון: חתימתו של נוטריון על מסמך – אישור נוטריוני של מסמך – מאפשרת לבית המשפט להסתמך על המסמך כתעודה רשמית ועל התרגום כאילו היה תרגום רשמי של המסמך.

כאשר ניתן אישור נוטריוני המאשר את נכונות התרגום, הנוטריון מאשר כי התרגום הוא נאמן למקור. כדי שיוכל לתת את האישור הזה, הרי שעל הנוטריון להיות בקיא בשתי השפות – הן שפת המקור והן שפת התרגום. רק אז יכול נוטריון לתת אישור נוטריוני בדבר נכונות התרגום שמוצג לפני או התרגום שמוצג בפני בית המשפט. חשוב להבחין, כי במקרה כזה לא מתחייב כי הנוטריון יתרגם בעצמו את המסמך, אלא די בכך שיקרא את התרגום ויאשר את נכונות התרגום.

חשוב להבהיר, כי כל אימת שנוטריון נדרש לאשר את נכונות האמור בתרגום ולא רק את הצהרת מחבר התרגום, הרי שעליו לשלוט בשתי השפות הרלוונטיות – שפת המקור ושפת התרגום אליה מתרגמים, שכן אלמלא אלה, לא יכול הנוטריון לערוב לכך כי הטקסט, אכן כפי שהוא נחזה להיות והוא תואם את הדין במדינת המקור. יש לברר זאת עם הנוטריון לפני שמזמינים אישור נוטריוני כזה.

עו"ד ונוטריון משה אלפסי, בוגר משפטים מאוניברסיטת מנצ'סטר ותואר שני במשפטים באוניברסיטת ת"א. מוסמך כנוטריון ומשתמש כיו"ר ועדת הנוטריונים בלשכת עורכי הדין בת"א. ליצירת קשר חייג: 1-800-980-980

פנייה לייעוץ אישי

האמור למעלה ובאתר תרגום נוטריוני בכלל אינו תחליף לייעוץ משפטי אישי. העושה שימוש באמור לעיל עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

לקבלת שירותים נוטריוניים

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה
פרטי יצירת קשר:

משרד עורכי דין – משה אלפסי

רחוב דרך אבא הלל 7

בית סילבר, רמת גן

טלפון: 1-800-980-980


מידע חשוב נוסף