לקבלת שירותים נוטריוניים

1-800-980-980

אישור נוטריוני לתרגום מתורגמן

סעיף 7 (5) לחוק הנוטריונים הוא המסמיך את הנוטריון לתת אישור נוטריוני לתרגום מתורגמן. מהו אישור זה? זהו אישור על תצהירו של המתורגמן ועל כן, השם המדויק לסמכות זו הוא אישור נוטריוני להצהרת מתורגמן.

אישור זה איננו תרגום נוטריוני ועל כן, אינו מעיד על איכות התרגום, על רמת דייקנותו או על בקיאותו של המתורגמן בשפת התרגום אלא מהווה אישור על תצהירו בלבד.

המתורגמן הוא זה אשר מעיד בתצהירו על עבודת התרגום שביצע ועל שליטתו בשפה. הנוטריון רק מעניק אישור נוטריוני להצהרה, אך איננו חב לנכונותה. המתורגמן מגיע אל משרדו של הנוטריון, שם הוא מצהיר בפניו כי כל האמור בתצהירו, אמת. זאת לאחר שהנוטריון הזהירו כי על התצהיר להכיל דברי אמת בלבד, אחרת יהיה צפוי לעונשים שבחוק.

האישור הנוטריוני הוא בעל משקל ראייתי גדול אך כאשר מדובר על אישור הצהרת מתורגמן, נחלש כוחו של אישור זה. מדוע? משום שהנוטריון איננו מעיד על נכונות התרגום של המתורגמן כך שלמעשה, אין כל ערובה כי התרגום למסמך הוא נאמן למקור.

תרגום נוטריוני, לעומת אישור על הצהרת מתורגמן, הוא בעל כוח ראייתי רב. מהו תרגום נוטריוני ומהו השוני בינו ובין אישור נוטריוני להצהרת מתורגמן?

מהו תרגום נוטריוני?

הנוטריון רשאי לערוך, לאמת ולהעיד מסמכים משפטיים. בין סמכויותיו, מצויה הסמכות לאמת חתימה, לאשר תצהיר או הצהרה כגון הצהרת מתורגמן, לתת אישורי חיים וגם להעניק שירות של תרגום נוטריוני.

קבלתו של מסמך רשמי זר בישראל או קבלתו של מסמך ישראלי בחו"ל, דורש לרוב תרגום נוטריוני.

מי מתרגם את המסמך הרשמי?

חוק הנוטריונים קובע כי תרגום נוטריוני מתקיים כאשר הנוטריון מתרגם את המסמך בעצמו או כאשר אדם אחר מתרגם והנוטריון מאשר את התרגום. אישור נכונות תרגום, כמוהו כתרגום של הנוטריון עצמו משום שבאישור התרגום, מעיד הנוטריון על איכות התרגום ועל דייקנותו. זאת להבדיל מאישור נוטריוני להצהרת מתורגמן אשר הוא אישור על הצהרה בלבד.

לא פעם ישנו בלבול בקרב הציבור באשר לשתי סמכויות אלו : תרגום נוטריוני ואישור הצהרת מתורגמן. הדרך הטובה ביותר למנוע טעויות היא לשאול את הגוף, הרשות או המוסד, אליו אדם רוצה להגיש את המסמך, איזה אישור נוטריוני נדרש.

אם נדרש המבקש להציג אישור הצהרת מתורגמן, הרי שלפניו משימה קלה מאוד. לעומת זאת, אם עליו להציג תרגום נוטריוני, ייתכן שהדבר מסובך יותר. מדוע?

כאשר יש צורך באישור הצהרת מתורגמן, הנוטריון צריך לשלוט אך ורק בשפת ההצהרה. לעומת זאת, אם הוצגה דרישה של תרגום נוטריוני, הרי שהנוטריון מוכרח לשלוט בשפת המסמך המקורי ובשפה אליה יש לתרגם את המסמך.

תרגום נוטריוני לאנגלית אינו מהווה בעיה אך אם אדם נדרש לתרגם מסמך מאיטלקית, למשל, עליו יהיה לחפש נוטריון אשר בקיא בשפה האיטלקית ברמה גבוהה דיה בכדי לתרגם את המסמך.

שירותים נוטריונים נוספים

המחוקק הגדיר בסעיף 7 לחוק את סמכויותיו של הנוטריון. בחלק מן הסמכויות האלו נעשה שימוש תכוף וחלקן, אינן כה שכיחות. מלבד תרגון נוטריוני ואישור על הצהרת מתורגמן, מוסמך הנוטריון לבצע פעולות נוטריוניות נוספות כגון:

1. אישור חיים: הנוטריון מוכרח לזהות את האדם, לגביו הוא נותן אישור חיים, אם על ידי תעודת זהות ואם על ידי אמצעי זיהוי אחר.

2. אישור צוואה כרשות: טרם יאשר צוואה, יסביר הנוטריון למצווה את נפקות הצוואה ויציג בעיות אפשריות, אם ישנן כאלו.

3. אימות הסכם ממון: ראשית יובהר כי מדובר הסכם ממון בין בני זוג שטרם נישאו. תפקידו של הנוטריון בהקשר של סמכות זו, הוא להסביר לצדדים את משמעות ההסכם ולהתרשם כי הם חותמים עליו מרצונם החופשי.

קבלת רישיון נוטריון

תרגום נוטריוני וכל אישור נוטריוני אחר, הוא כשר אך ורק כאשר הוא ניתן על ידי נוטריון בעל רישיון ישראלי תקף. נוטריונים הם עורכי דין פעילים בעלי וותק של עשר שנים לפחות בעריכת דין. המונח וותק, מתייחס לניסיון ממשי במקצוע עריכת הדין כאשר ניסיון זה נבדק על ידי ועדת הרישיונות, האחראית על הענקת רישיון נוטריון.

במקרים רבים, נדחתה בקשתם של עורכי דין לשמש כנוטריונים משום שהעדר ניסיון מספק בעריכת דין. דרישת הניסיון המקצועי אינה באה להקשות על קבלת רישיון נוטריון אלא נועדה לשמר את מעמדם המכובד של הנוטריונים.

הנוטריון זוכה לאמון רב ביושרו ובאיכות עבודתו ועל כן, סבר המחוקק כי מן הראוי כי אמון שכזה, יינתן לעורכי דין וותיקים, בעל ניסיון, הבקיאים בעולם המשפט ובהלכותיו.

סיכום המאמר

סמכותו של נוטריון לתת אישור נוטריוני להצהרת מתורגמן, מקורה בסמכותו לאשר הצהרות. על כן, קיומו של אישור זה, אינו מעיד על נכונות התרגום שביצע המתורגמן. כאשר מדובר על תרגום נוטריוני, מתרגם הנוטריון בעצמו את המסמך או לחילופין, מאשר את נכונותו של תרגום שבוצע על ידי אחר.

עו"ד ונוטריון משה אלפסי, בוגר משפטים מאוניברסיטת מנצ'סטר ותואר שני במשפטים באוניברסיטת ת"א. מוסמך כנוטריון ומשתמש כיו"ר ועדת הנוטריונים בלשכת עורכי הדין בת"א. ליצירת קשר חייג: 1-800-980-980

פנייה לייעוץ אישי

האמור למעלה ובאתר תרגום נוטריוני בכלל אינו תחליף לייעוץ משפטי אישי. העושה שימוש באמור לעיל עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

לקבלת שירותים נוטריוניים

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה
פרטי יצירת קשר:

משרד עורכי דין – משה אלפסי

רחוב דרך אבא הלל 7

בית סילבר, רמת גן

טלפון: 1-800-980-980


מידע חשוב נוסף