לקבלת שירותים נוטריוניים

1-800-980-980

אישור נוטריוני

שירותי אישור נוטריוני

השירותים שאתר תרגום נוטריוני מציע לגולשים כולל את מכלול השירותים הנוטריוניים בישראל, לרבות:

  • תרגומים נוטריוניים ואישורי נוטריון.

  • תרגום נוטריוני לאנגלית.

  • שירותי אישור נוטריוני בתחום התרגומים המשפטיים.

  • מסמכי הגירה – תרגומים נוטריוניים.

  • אימות חתימה בפני נוטריון.

  • עריכת צוואה בפני נוטריון וחתימת נוטריון על הסכם ממון.

  • אישור נוטריוני להצהרת מתורגמן.

לקבלת שירותי אישור נוטריוני, חייג/י: 1-800-980-980

המחוקק הסמיך את ציבור הנוטריונים, לתת שירותי נוטריון שונים, כאשר חתימת הנוטריון מהווה אישור נוטריוני.

משמעותו של האישור הנוטריוני, היא עניין שבחוק והיא קבועה בסעיף 19 לחוק הנוטריונים. על פי סעיף זה, מהווה אישורו של נוטריון, ראיה מספקת לאמור בו. על כן, אין כל צורך לזמן את הנוטריון להעיד על דבריו או מעשיו בהקשר האמור במסמך ואין כל צורך בהגשת ראיות נוספות שיתמכו באמור במסמך.

בשל כוחו הראייתי של האישור הנוטריוני, ישנה חשיבות גדולה לחוק הנוטריונים ולהוראותיו ובעיקר לאופן המינוי של נוטריונים, לפעילות ועדת הרישיונות ולכללי האתיקה החלים על הנוטריונים.

חוק הנוטריונים קובע כי ועדת הרישיונות, היא זו אשר מעניקה רישיון נוטריון. כיצד ניתן לקבל רישיון? יש לעמוד בתנאי הכשירות הקבועים בחוק ולהגיש בקשה מתאימה בכתב לוועדה.

פרק ה' לחוק, קובע את כללי האתיקה של הנוטריונים, המהווים חלק חשוב בעבודתו של הנוטריון ובשמירה על מקצועיותו.

תנאי הכשירות של הנוטריון 

מתן אישור נוטריוני, יכול להתבצע אך ורק על ידי נוטריון בעל רישיון ישראלי. מוסד הנוטריון הוא אמנם מוסד בינלאומי אך פעולה נוטריונית לא תהיה תקפה, אם לא בוצעה על ידי בעל רישיון נוטריון מישראל.

קבלת רישיון נוטריון, דורשת עמידה בתנאי הכשירות שבחוק הנוטריונים. המרכזי שבהם הוא עיסוק בעריכת דין, כעשר שנים לפחות, טרם הגשת הבקשה. דרישת הוותק, דואגת לכך כי הנוטריונים הם עורכי דין מנוסים, הבקיאים במתן שירות ללקוחות ובעלי ידע משפטי רחב.

חברות בלשכת עורכי הדין, ללא ניסיון פרקטי בעריכת דין, לא ימלא אחר דרישת הוותק, אשר היא מהותית ולא טכנית.

תנאי חשוב נוסף לקבלת רישיון נוטריון, המאפשר מתן אישור נוטריוני, הוא השתתפות בהשתלמות מקצועית, המכשירה את עורך הדין לשמש כנוטריון.

עורך דין העומד בתנאים אלו ובשאר תנאי הכשירות הקבועים בחוק הנוטריונים, רשאי להגיש בקשה לקבלת רישיון נוטריון. אם בקשתו תתקבל, יוכל להציע שירותים נוטריונים לציבור.

ועדת הרישיונות – ממונה על מינוי נוטריונים

הממונה על החלטה בבקשות לקבלת רישיון נוטריון היא ועדת הרישיונות. באם עמד עורך הדין המבקש, בתנאי הכשירות, לא תמנע הועדה את קבלת הרישיון, אלא אם ישנה מניעה אמיתית לכך.

הנוטריון מחויב להפעיל שיקול דעת בעת מתן אישור נוטריוני ולכן, אם קיים חשש כי מועמד, לא יוכל למלא את תפקידו כנוטריון, תרד הועדה לשורש העניין, טרם תחליט בבקשתו.

מילוי הבקשה עצמה, איננו כרוך במאמץ רב, אך יש למלא בדייקנות אחר הפרטים בבקשה. כל פרט חסר, לרבות תאריכים, עלול להוביל לעיכוב בקבלת הרישיון. זאת משום שהועדה מחזירה בקשות לא שלמות, אל עורך הדין השולח ומבקשת למלא את הפרטים החסרים.

הועדה מתכנסת פעמיים עד שלוש פעמים בשנה ובכל התכנסות, דנה בבקשות שהוגשו עד למועד מסוים. היה והועדה שלחה אל מועמד, את בקשתו למילוי פרטים חסרים, חייב הוא למהר ולהגיש אל הועדה בחזרה את בקשתו, טרם יחלוף המועד לקבלת בקשות לרישיון. פספס עורך הדין את המועד, תידון בקשתו, רק במועד הכינוס הבא של הועדה.

מהותם של כללי האתיקה

סעיף 19 לחוק הנוטריונים, הקובע את מהותו של האישור הנוטריוני, מבהיר עד כמה חשובה השמירה על כללי האתיקה המקצועית.

מטרתם של כללי האתיקה, היא לשמור על טוהר המידות של הנוטריונים, בכדי לוודא כי מתן אישור נוטריוני, נעשה על פי הוראות הדין במדויק.

בעיקרם של כללי האתיקה, מצויה החובה לשמור על סודיות המידע המגיע אל הנוטריון במסגרת מתן שירות נוטריוני, כמו גם חובתו לנהוג במסירות ובנאמנות כלפי הפונים אליו.

אישור נוטריוני – איך ומתי?

בסיטואציות מסוימות, נדרש הנוטריון, כתנאי למתן אישור נוטריוני, לקבל לידיו, מסמכים שונים, למשל:

1. תעודת רופא: במקרים בהם מתקיימים תנאי תקנה 4 (ה) לתקנות הנוטריונים, מחויב נוטריון לקבל תעודת רופא, מיום ביצוע הפעולה, טרם ייתן אישור נוטריוני. תנאי התקנה קובעים כי היה ומבקש הפעולה, מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, יש לקבל הוכחה לכשירותו לביצוע הפעולה, בדמות תעודת רופא.

לא פעם, ביטל בית המשפט את תוקפה של צוואה למשל, בשל מצבו של המנוח, כאשר הוכח כי לא הוצגה לנוטריון, תעודת רופא, כפי הנדרש.

2. אישור אפוטרופוס: מבקש הפעולה הוא קטין? נוטריון אינו יכול לתת אישור נוטריוני, לקטין, ללא שקיבל את האישור המתאים.

3. הוכחת זכות חתימה: ביצוע פעולה בשם אדם אחר או תאגיד, דורש קבלת הוכחה בכתב לזכות החתימה של האדם אשר הגיע אל משרד הנוטריון. לא הוצגה הוכחה המניחה את דעתו של הנוטריון, עליו לסרב לתת אישור נוטריוני.

אישור נוטריוני בישראל, ניתן על ידי נוטריון מוסמך, אשר קיבל רישיון מועדת הרישיונות, של משרד המשפטים. בשל משמעותו של האישור הנוטריוני, ישנה חשיבות להקפדה על כללי מינוי נוטריונים, כמו גם על כללי האתיקה המקצועית.

עו"ד ונוטריון משה אלפסי, בוגר משפטים מאוניברסיטת מנצ'סטר ותואר שני במשפטים באוניברסיטת ת"א. מוסמך כנוטריון ומשתמש כיו"ר ועדת הנוטריונים בלשכת עורכי הדין בת"א. ליצירת קשר חייג: 1-800-980-980

פנייה לייעוץ אישי

האמור למעלה ובאתר תרגום נוטריוני בכלל אינו תחליף לייעוץ משפטי אישי. העושה שימוש באמור לעיל עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

לקבלת שירותים נוטריוניים

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה
פרטי יצירת קשר:

משרד עורכי דין – משה אלפסי

רחוב דרך אבא הלל 7

בית סילבר, רמת גן

טלפון: 1-800-980-980


מידע חשוב נוסף