לקבלת שירותים נוטריוניים

1-800-980-980

נוטריון ואתיקה

הקדמה – מיהו נוטריון?

נוטריון הוא עורך דין שהוסמך לאשר ולאמת מסמכים מסוימים אשר עורך דין "רגיל" שלא עבר הסמכה זו אינו יכול. תפקיד הנוטריון הוא בעל חשיבות רבה שכן רק הוא יכול לאשר שהמסמכים אשר הובאו לפניו הם אכן מקוריים, כמו כן, שהצדדים אשר חתמו על המסמך עשו זאת מרצונם החופשי וכי הוא מכיר את החותמים ועורכי המסמך המקורי.

לפיכך הנוטריון כפוף לכללי אתיקה מחמירים יותר מאשר לכל עורך דין שאינו נוטריון. גם עורכי דין צעירים יותר כפופים לכללי אתיקה של לשכת עורכי הדין אך נוטריונים, קל וחומר, כפופים לכללי אתיקה נוקשים יותר. על הנוטריון לעמוד בכללי האתיקה הקבועים בחוק, שכן אם לא יתנהג לפיהם, רשיונו עלול להישלל. הנוטריון חותם על מסמכים אשר יתקבלו במוסדות משפטיים שונים בטארץ ובחו"ל ולכן יש לכך חשיבו מכרעת שהוא פעל על פי עקרונות האתיקה המקומיים הקבועים בחוק.

כללי האתיקה להם כפוף הנוטריון

בחוק הנוטריונים קבועים כללים בדבר אתיקה מקצועית שלהם כפוף כל נוטריון. כללים אלה, מטרתם היא שמירה על כבוד המקצוע, נאמנות ללקוחות הפוקדים את הנוטריון, איסור פרסומים שונים, שמירה על מקצועיות וסודות מקצועיים, איסור שידול לקבלת עבודה, ניהול אריכיון לשמירת מסמכים, טיפול ועיון בהם. כמו כן אסור לנוטריון לעבוד בשותפות עם מי שאינו נוטריון, או לחלוק עם אדם אחר בשכר שקיבל, למעט עם נוטריון אחר, אלמנתו של נוטריון שותף או ילדיו הקטינים של נוטריון שותף שניפטר.

המחוקק הטיל חובה על הנוטריון לשמור על אתיקה מקצועית משום שיש משמעות חשובה ביותר לחתימתם של נוטריונים. בפרק ה' לחוק הנוטריונים קבועים כללי האתיקה המקצועית החלים על נוטריונים בישראל. להלן הכללים העיקריים:

1. שמירה על כבוד המקצוע (מחשש לזילות המקצוע).

2. איסור פרסומת (כמו הכללים שחלים על עורכי הדין במקרה של פרסומות).

3. שמירה על סודיות (סודיות מקצועית של הלקוחות).

4. איסור השימוש בסמכותו של נוטריון לטובת קרובים (נוטריון לא ישתמש בסמכויות שהעניק לו החוק בעניין של עצמו, של קרוב שלו, של שותף, עובד או תאגיד המצוי בשליטתו).

הפרת כללי האתיקה

מפאת חשיבותה של האתיקה המקצועית בקרב עורכי הדין הנוטריונים פועל בחומרה בעניין זה בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין האמון על אכיפת כללי האתיקה. בית הדין המשמעתי משמש כערכאה הראשונה הדנה בעבירות משמעת של נוטריונים בארץ. הקובלנה לבית הדין המשמעתי יכולה להיות מוגשת הן מצד היועץ המשפטי לממשלה והן בעקבות תלונה שהגישו עליו עמיתים למקצוע או לקוחותיו.

בפרק ה' לחוק הנוטריונים מוסדרים כללי האתיקה של נוטריונים בישראל. כמו כן ישנן עבירות אשר בגינן ניתן להגיש גם קובלנות נגד נוטריון ואל רק להעמידו לדין בבית הדין למשמעת. למשל, כאשר נוטריון עשה פעולה שאינה מוסמך לעשותה תוגש נגדו קובלנה או כאשר נוטריון חתם על תרגום נוטריוני שקרי, במקרים אלו, נגד הנוטריון תוגש קובלנה משמעתית ויתכן אף רישום פלילי כנגד אותו נוטריון.

בית הדין המשמעתי יכול להטיל עונשים כבדים בגין הפרת אתיקה מקצועית במיוחד בתחום המקצועי של נוטריון, זאת עקב חשיבותה של האתיקה המקצועית בקרב נוטריונים. העונשים על עבירות בגין אתיקה מקצועית יכולים להיות קנסות אשר מטיל על הנוטריון בית הדין או לחילופין נזיפות, תלוי בחומרה של העבירה. כמו כן מוסמך בית הדין להשעות רישיון של נוטריון או לבטלו אם עבר על העבירות בסעיף 42 לחוק הנוטריונים.

לסיכום – אתיקה מקצועית של נוטריון

לנוטריון תפקיד חשוב ולשם כך הוא עובר הסמכה מיוחדת ונדרש לעמוד בתנאי הסף, ביניהם עשר שנות ותק מקצועי. בשל חשיבות העניין, קבע המחוקק מספר כללי אתיקה לנוטריונים אשר הפרתם עלולה לסכן את רישיונו של נוטריון, החל מלהשעות אותו וכן במקרים חמורים אף לבטל את הרישיון. מלבד העונשים הקבועים בחוק, חשוב לנוטריונים לעמוד בכללי האתיקה על מנת לא לסכן את שם המקצוע.

במסגרת תפקיד הנוטריון, ישנם מקרים לא מעטים בהם נוטריונים עומדים בפני דילמות מוסריות קשות. על הנוטריון לבחור בדרך הישר כדי לא להגיע לבית הדין המשמעתי ולא לסכן את רישיונם עליו עמלו קשות. כמו כן, כאשר נוטריון עובר על כללי האתיקה נהרס לו המוניטין ושמו הטוב ובכך הוא מסכן את פרנסתו. לעניות דעתי, כנוטריונים עליכם לפעול על פי החוק וכללי האתיקה על מנת לא להיקלע למצבים לא נעימים בעתיד.

עו"ד ונוטריון משה אלפסי, בוגר משפטים מאוניברסיטת מנצ'סטר ותואר שני במשפטים באוניברסיטת ת"א. מוסמך כנוטריון ומשתמש כיו"ר ועדת הנוטריונים בלשכת עורכי הדין בת"א. ליצירת קשר חייג: 1-800-980-980

פנייה לייעוץ אישי

האמור למעלה ובאתר תרגום נוטריוני בכלל אינו תחליף לייעוץ משפטי אישי. העושה שימוש באמור לעיל עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

לקבלת שירותים נוטריוניים

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה
פרטי יצירת קשר:

משרד עורכי דין – משה אלפסי

רחוב דרך אבא הלל 7

בית סילבר, רמת גן

טלפון: 1-800-980-980


מידע חשוב נוסף