לקבלת שירותים נוטריוניים

1-800-980-980

שירותי תרגום

הקדמה: בחירת שירותי תרגום נעשית על פי מספר פרמטרים- היקף החומר שנועד לתרגום, סוג החומר המיועד לתרגום (חומר מקצועי, חומר ספרותי או אחר), לוח הזמנים של הלקוח ועוד.

מתי נידרש לשירותי תרגום?

לשירותי תרגום נידרש בכדי לתרגם מסמכים משפה שאיננו שולטים בה שליטה מלאה לשפה שאיננו שולטים בה כלל, או בכדי לתרגם מסמכים משפה שיש לנו בה שליטה מלאה, אך איננו שולטים שליטה מלאה או שליטה כלל בשפת התרגום.

בחירת שירותי תרגום – כיצד?

על פי היקף המסמך

בכדי לאתר מתרגם שיעניק שירותי תרגום מקצועיים, לרבות תרגום של מונחים מקצועיים- משפטיים, רפואיים, עסקיים, כלכליים, טכניים ועוד, יש לבדוק מהו היקף המסמך שנרצה לתרגום, מהו תאריך הגשת המסמך המתורגם, עבור מי נועד המסמך המתורגם (רשות ממשלתית, קהל רחב, עיתון אקדמי, אדם פרטי, מקום עסק, בית חולים וכו').

פרטים אלה יש למסור למתרגם המקצועי המעניק שירותי תרגום. לאחר שפרטים אלה מובאים בפני המתרגם, יוכל המתרגם להעריך את העלות הכספית של התרגום. בעקבות ההערכה הכספית של עלות התרגום, נוכל לבחור האם ברצוננו להמשיך ולבחון התקשרות עם אותו מתרגם, או אם ברצוננו לבחון חלופות זולות יותר.

היקף הטקסט מוערך במספר המילים המופיעות בטקסט. את מספר המילים ניתן לראות באמצעות תוכנת הוורד. אם המסמך מודפס ב"הארד קופי", ניתן לבחון את מספר המילים, באופן לא מדויק אמנם, באמצעות עריכת ממוצע מילים במספר שורות, כפול כל השורות במסמך.

בתרגום מסמך יש לקבוע עם המתרגם המעניק שירותי תרגום, האם תמחור התרגום יעשה על פי מספר המילים המופיעות במסמך המקורי, או לפי מספר המילים שיופיעו במסמך המתורגם. יש לזכור, כי בשל ההבדלים בין השפות, לרוב ישנו פער בין מספר המילים בשפת המסמך לבין מספר המילים בשפת התרגום, וכי הדבר משפיע כאמור על תמחור שירותי התרגום.

על פי לוח הזמנים של הלקוח ושל המתרגם

לוח הזמנים של הלקוח, לעומת לוח הזמנים של המתרגם, עלולים להוות מכשול בניסיון התקשרות עם אדם המעניק שירותי תרגום. יש לזכור כי שירותי תרגום מקצועיים, מבוצעים על ידי מתרגם מקצועי ולא על ידי מחשב, ולכן, בהתאם להיקף החומר ורמת הקושי בו הוא כתוב, וכן השפה בה כתוב המסמך ושפת התרגום, מושפע משך הזמן שבו המתרגם יצליח למסור ללקוח את המסמך המתורגם.

במידה והמסמך נדרש לתרגום מיידי, יש לפנות למתרגם אשר יצליח, בזמן הנתון לו מראש על ידי הלקוח, לעמוד בלוח הזמנים. עם זאת, מאחר וישנן שפות הפחות פופולאריות ועל כן ישנם פחות מתרגמים מקצועיים המעניקים שירותי תרגום לאותן שפות, וכן מאחר וטקסטים שונים כתובים ברמות קושי שונות, רצוי לפנות למתרגם מקצועי בהקדם האפשרי, ולא לדחות את עניין התרגום לרגע האחרון.

תרגום נוטריון – למסמכים משפטיים שונים נדרש לעיתים תרגום על ידי נוטריון, או אישור תרגום על ידי נוטריון. פניה שכזאת, תיעשה לנוטריון הבקיא בשפת המסמך ובשפת המקור.

היכן נאתר שירותי תרגום?

שירותי תרגום ניתן לאתר ברשת האינטרנט, דרך מכרים, דרך לוחות מודעות, פורומים באינטרנט ועוד. רצוי לפנות למתרגם בעל ניסיון והמלצות, וכן רצוי, ככל שניתן, לקבל דוגמא לעבודה קודמת של המתרגם.

לסיכום, לשירותי תרגום נידרש בכדי לתרגם מסמכים משפה אחת לשפה אחרת, אם איננו שולטים בשפה ובמלאכת התרגום. בחירת שירותי התרגום תיעשה על פי בחינת מסוגלות המתרגם להתמודד עם הטקסט המתורגם- שפתו, רמתו המקצועית, המונחים המקצועיים המופיעים בו, עושר השפה ועוד. כמו כן, יש לבחון את היקף החומר לתרגום, לשם הערכת עלות התרגום, והתאמת לוח הזמנים של הלקוח ושל המתרגם. לשם תרגום מסמך נוטריוני, ניתן לפנות לנוטריון או למתרגם מקצועי ואחריו לפנות לנוטריון שיאשר את המסמך. שירותי תרגום ניתן לאתר ברשת האינטרנט, דרך מכרים, לוחות מודעות ועוד.

עו"ד ונוטריון משה אלפסי, בוגר משפטים מאוניברסיטת מנצ'סטר ותואר שני במשפטים באוניברסיטת ת"א. מוסמך כנוטריון ומשתמש כיו"ר ועדת הנוטריונים בלשכת עורכי הדין בת"א. ליצירת קשר חייג: 1-800-980-980

פנייה לייעוץ אישי

האמור למעלה ובאתר תרגום נוטריוני בכלל אינו תחליף לייעוץ משפטי אישי. העושה שימוש באמור לעיל עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

לקבלת שירותים נוטריוניים

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה
פרטי יצירת קשר:

משרד עורכי דין – משה אלפסי

רחוב דרך אבא הלל 7

בית סילבר, רמת גן

טלפון: 1-800-980-980


מידע חשוב נוסף