לקבלת שירותים נוטריוניים

1-800-980-980

תהליך ההסמכה של נוטריון

הקדמה – דמותו של הנוטריון

נוטריון הינו עורך דין בעל וותק של 10 שנים לפחות כעורך דין אשר קיבל הסמכה כדין לפי חוק הנוטריונים. ישנה חשיבות רבה לתהליך ההסמכה של הנוטריון משום שנוטריון מעניק שירותים ציבוריים בעלי משמעות חשובה. אישור נוטריוני על מסמך או תרגום נוטריוני מהווה ראייה קבילה בבית משפט וכן משמש כגושפנקא במדינות מחוץ לישראל. לכן ישנה חשיבות רבה לכך שעורך דין המעוניין בתואר "נוטריון" יעמוד בתנאי הסף הדרושים על מנת לעבור את וועדת הרישיונות ולשמש כנוטריון מהמניין.

במקרים מסוימים, חתימת עורך דין יכולה להיות מספיקה, אך לעיתים ישנה חובה להיעזר בשירותי הנוטריון. חשוב לדעת מידע מקדמי על שירותי הנוטריון, וכן מיהו נוטריון אשר מוסמך על פי החוק לחתום ולאשר מסמכים אלו בכדי למנוע בזבוז משאבים יקרים במועד מאוחר יותר. כמו כן, חשוב לזכור כי תעריפי הנוטריון, על עבודותיו השונות מוסדרות בחוק הנוטריונים ולכן מוטב לקרוא ולדעת מיהו נוטריון וכמה עליכם לשלם בעבור שירותי נוטריון.

נוטריון נתפס כדמות עם תפקיד בעלת שליחות ציבורית חשובה ולכן אף שכר הטרחה של שירותי נוטריון קבועים בחוק הנוטריונים, ולא ניתן לנקוב במחירים השונים מהמחירים הנקובים בחוק.

תנאי הסף על מנת להיות נוטריון

לא כל עורך דין יכול להיות נוטריון. עורך דין הרוצה להיות נוטריון חייב לעמוד בדרישות הסף הבאות:

1. נוטריון חייב להיות אזרח ישראל.

2. נוטריון חייב להיות חבר בלשכת עורכי הדין של ישראל.

3. אסור שהנוטריון יורשע בעבירה שיש עמה קלון או שהושעה מלשכת עורכי הדין.

4. נוטריון חייב להיות בעל וותק של 10 שנים לפחות בעריכת דין.

5. על הנוטריון לעבור השתלמות מיוחדת.

על העורך דין המעוניין לקבל את הסמכות להיות נוטריון ועומד בתנאים לעיל, צריך להגיש בקשה לוועדה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים האמונה על הסמכת הנוטריונים. הוועדה הקובעת מי רשאי להיות נוטריון מתכנסת מספר פעמים בשנה ובוחנת את מועמדותם של עורכי הדין אשר הגישו בקשות להיות נוטריונים.

במדינת ישראל מוסדר עיסוקו של הנוטריון בחוק הנוטריונים, התשל"ו-1967 והדיון בסמכותו ובמשרתו של נוטריון הינו על פי הדין הישראלי ולא לפי קריטרונים עולמיים. בעבר היה מקובל לעשות הבחנה בין משרתו של נוטריונים פרטיים לבין "נוטריון ציבורי", על אף שהבחנה זו קיימת במספר מדינות בעולם, בישראל הבחנה זו, כיום, אינה תקפה עוד לפי חוק הנוטריונים.

מי ראשי להסמיך נוטריון?

הסמכת נוטריונים נעשית רק על ידי המחלקה לרישוי נוטריונים הכפופה למשרד המשפטים ומעניקה רשיונות לעורכי דין אשר עומדים בתנאי הסף הרשומים בחוק. המחלקה המשפטית מרכזת את עבודתה של ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים. ועדה זו הינה הגוף היחידי האמון על הענקת רישיונות נוטריוניים. הכובע השני של המחלקה לרישוי נוטריונים הוא הפיקוח השוטף והדרכה שוטפת של נוטריונים ברחבי הארץ.

ועדת הרישיונות של המחלקה לרישוי נוטריונים מתכנסת רק פעמיים בשנה, לפעמים שלוש פעמים. מועדי הכינוסים של הוועדה ומועדי הגשת הבקשות רשומים באתר האינטרנט של משרד המשפטים. באתר זה, של משרד המשפטים מצויים גם טפסים להם נדרשים עורכי הדין הרוצים להיות נוטריונים. על עורכי הדין לשלם את האגרה ולשלוח למחלקה עד למועד הנקוב באתר. חשוב מאוד לא לאחר עם שליחת הטופס, שכן איחור במועד השליחה יגרור לעיקוב בהסכמה לקבלת נוטריון משום שהמועמד יעמוד רק לוועדת ההסמכה הבאה.

השתלמות נוטריון

לאחר שבדקתם כי עמדתם בתנאים הקבועים בחוק על מנת להיות מוסמכים כנוטריונים, וכן, מילאתם את הטפסים המצויים באתר משרד המשפטים, עליכם לצרף מספר מסמכים על מנת שמועמדותכם תתקבל במחלקה לרישוי נוטריונים. המסמכים הבאים צריכים להיות מצורפים לבקשה כאשר מבקשים רישיון נוטריון:

א. אישור מקורי ועדכני מלשכת עורכי הדין על כך העדר הרשעות משמעת למיניהן.

ב. תעודת אזרחות מקורית ועדכנית ממשרד הפנים או רישיון לישיבת קבע בישראל על פי חוק הכניסה לישראל.

ג. תצהיר בו יפורט ניסיונכם כעורכי דין במהלך השנים החל מהתחלת העיסוק במקצוע (חשוב להקפיד על ציון תאריכים מדוייקים).

בהתאם לחוק הנוטריונים, עליכם, כמבקשי רישיון נוטריון להשתתף בהשתלמות שהכירה בה ועדת הרישיונות, בהיקף של שמונה שעות לימוד בלבד. ההשתלמות תבוצע רק במוסדות הלימוד אשר הוכרו על ידי הועדה. מוסדות אלה מצויים באתר משרד המשפטים תחת הלשונית "הסמכת נוטריונים". ההשתתפות בהשתלמות כרוכה בתשלום אותו קובע המוסד. חשוב לציין כי ההשתתפות עצמה בהשתלמות אינה מקנה זכות לקבלת רישיון להיות נוטריון. מי שיקבע אם אתם רשאים להיות נוטריונים הינה רק הוועדה של משרד המשפטים.

לסיכום – הסמכת נוטריונים

אין זה קל להיות נוטריון במדינת ישראל אך בקשה זו אפשרית ושווה את המאמץ. לנוטריון סמכויות חשובות אשר מרחיבות את היריעה על מקצוע עריכת הדין. חשוב לפני הבקשה להיות נוטריון, לקרוא ולהוריד את הטפסים המתאימים מאתר משרד המשפטים. כמו כן ההשתלמות חשובה ויש לשים על כך את הדגש. שיהיה לכם בהצלחה בהפיכתכם לנוטריונים כחוק.

עו"ד ונוטריון משה אלפסי, בוגר משפטים מאוניברסיטת מנצ'סטר ותואר שני במשפטים באוניברסיטת ת"א. מוסמך כנוטריון ומשתמש כיו"ר ועדת הנוטריונים בלשכת עורכי הדין בת"א. ליצירת קשר חייג: 1-800-980-980

פנייה לייעוץ אישי

האמור למעלה ובאתר תרגום נוטריוני בכלל אינו תחליף לייעוץ משפטי אישי. העושה שימוש באמור לעיל עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

לקבלת שירותים נוטריוניים

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה
פרטי יצירת קשר:

משרד עורכי דין – משה אלפסי

רחוב דרך אבא הלל 7

בית סילבר, רמת גן

טלפון: 1-800-980-980


מידע חשוב נוסף