לקבלת שירותים נוטריוניים

1-800-980-980

תרגום נוטריוני לאנגלית

סעיף 7 לחוק הנוטריונים מגדיר מהן סמכויות הנוטריון. ישנם שירותים נוטריונים להם נזקק הציבור לעיתים קרובות, כגון תרגום נוטריוני או אימות חתימה. מנגד, ישנם, שירותים נוטריונים אחרים כדוגמת, אישור חיים, אשר אינם כה נפוצים.

סמכותו של הנוטריון להעניק שירות של תרגום נוטריוני, מופיעה בסעיף 7(4) לחוק וזוהי לשון הסעיף: " לאשר נכונותו של תרגום מסמך". אופן הגדרתה של הסמכות, בא ללמדנו כי הנוטריון איננו מחויב, לבצע את עבודת התרגום בעצמו.

לפיכך, תרגום נוטריוני יכול שיתבצע בשני אופנים: הנוטריון תרגם בעצמו את המסמך או בדק את נכונות התרגום של אדם אחר.

מדוע קבע המחוקק כי פעולת התרגום יכולה להיעשות על ידי אחר? מדוע לא ראה המחוקק לנכון לדרוש כי עבודת התרגום תיעשה אך ורק על ידי הנוטריון עצמו? בהמשך הדברים, ננסה לענות על שאלה מעניינת זו.

משרדי נוטריון מעניקים שירות של תרגום נוטריוני בשפות שונות, על פי בקיאותו של הנוטריון בשפות זרות. רוב הנוטריונים מציעים תרגום נוטריוני לאנגלית ועל כן, המבקש לתרגם מסמך משפטי מעברית לאנגלית ולהפך, לא יתקל בשום קושי.

כאשר יש צורך בתרגום נוטריוני לשפות אחרות, יש לערוך חיפוש מקיף יותר למציאת נוטריון הדובר את שפות התרגום.

עבודת התרגום

כאשר מביטים על סעיפי החוק המסמיכים את הנוטריון להעניק שירות של תרגום נוטריוני, עולה השאלה מדוע לא חייב המחוקק את הנוטריון לבצע את עבודת התרגום בעצמו?

התשובה לשאלה זו טמונה במעמדו של הנוטריון. המחוקק נתן אמון רב בנוטריון, אשר בא לידי ביטוי בכוחו של האישור הנוטריוני.

אישור נוטריוני משמש כראיה מכרעת בהליכים משפטיים ואין אפשרות להביא ראיה הסותרת את האמור במסמך הנוטריוני.

לפיכך, סבר המחוקק כי אין צורך לחייב את הנוטריון לתרגם את המסמך בעצמו על מנת לדעת כי עבודת התרגום תקינה. בשל האמון לו זוכים הנוטריונים, מסתפק המחוקק בידיעה כי הנוטריון בדק את נכונות התרגום של אדם אחר ובעיניו, יש בכך כדי להעיד על מהימנות התרגום.

ניתן להצביע על סיבה נוספת, בגינה לא נדרש הנוטריון לתרגם את המסמך המשפטי בעצמו. תרגום מסמך זו עבודה הדורשת זמן רב וירידה לפרטים. היות שהנוטריון הוא עורך דין פעיל ועסוק, לא ראה המחוקק לנכון לחייבו לבצע את עבודת התרגום בעצמו. על כן, יכול הנוטריון למסור את עבודת התרגום למתרגם וכשזו תסתיים, יבדוק הנוטריון את נכונות התרגום ודייקנותו.

תרגום נוטריוני לאנגלית

הנוטריון מוסמך להעניק לציבור שירותים נוטריונים שונים, כאמור בסעיף 7 לחוק. תרגום נוטריוני הוא אחד מן השירותים הנפוצים ובמיוחד תרגום נוטריוני לאנגלית. ניתן לתרגם כל מסמך בעל משמעות משפטית, עבור כל רשות, בארץ או בחו"ל, כדוגמת פסק דין, תצהיר, תעודות וכולי.

חשיבותו של התרגום הנוטריוני עבור המבקש, גדולה מאוד שכן מטרתו היא כי המסמך המתורגם, יתקבל על ידי מוסד רשמי. על כן, תרגום הנוטריוני מוכרח להיות מדויק מאוד ולכלול את כל המידע שבמסמך המקור.

תרגום נוטריוני לאנגלית הוא אחד מן השירותים הנוטריוניים השכיחים ביותר אך לשם ביצוע שירות זה, על הנוטריון לשלוט בצורה טובה בשפות התרגום, קרי, בשפת המסמך ובשפה שיש לתרגם אליה.

היות שאנגלית היא שפה בינלאומית, רובם המכריע של הנוטריונים מספקים שירות של תרגום נוטריוני לאנגלית ועל כן, לא קיים קושי מיוחד לקבל שירות זה. אולם, כאשר אדם זקוק לתרגום מסמך משפטי משפות אחרות, עליו לבצע חיפוש מעמיק יותר בכדי למצוא נוטריון אשר דובר את שפות התרגום.

כיאה לאמון הרב שניתן בנוטריונים, לא נדרש בחוק באופן מפורש כי שפת התרגום צריכה להיות שפת האם של הנוטריון אך על הנוטריון עצמו מוטלת האחריות לקבל החלטה, האם בקיאותו בשפות התרגום, רחבה מספיק על מנת לתרגם את המסמך או לאשר את נכונות התרגום. תרגום נוטריוני אשר בוצע באופן חסר או בלתי מדויק, יכול למנוע את קבלתו כמסמך מהימן ובכך, לגרום נזק למבקש.

אישור הצהרת מתרגם

תרגום נוטריוני ואישור הצהרת מתרגם הם שני שירותים נוטריונים שונים וחשוב מאוד להבדיל ביניהם:

1. תקינות המסמך – התרגום הנוטריוני מעיד על תקינותו של המסמך ועל נכונות התרגום. במסגרת תרגום נוטריוני, הנוטריון מבצע את עבודת התרגום בעצמו או שזו מבוצעת על ידי אדם אחר והנוטריון בדק את נכונותה. לעומת זאת, אישור הצהרת מתרגם אינו מעיד כלל על תקינותו של המסמך המשפטי או על נכונות התרגום של המתרגם. הנוטריון מעניק אישור נוטריוני על תצהירו של המתרגם ותו לא.

2. שליטה בשפות – בניגוד לשירות של תרגום נוטריוני, אשר ביצועו, מחייב את הנוטריון לשלוט בשתי השפות, במקרה של אישור הצהרת מתרגם, הנוטריון צריך לשלוט אך ורק בשפת התצהיר שהוא מאשר.

3. תחליף – אישור על הצהרת מתרגם, אינו מהווה בשום צורה, תחליף לתרגום נוטריוני. ישנם מקרים בהם אישור על הצהרת מתרגם, יספק את הגוף או המוסד אליו המבקש רוצה להגיש את המסמך אך במקרים בהם נדרש הוא להציג תרגום נוטריוני, לא יתקבל אישור הצהרת מתרגם.

תרגום נוטריוני לאנגלית הוא אחד מן השירותים הנוטריונים השכיחים ביותר. הנוטריון איננו מחויב לתרגם את המסמך בעצמו והוא רשאי לאשר את נכונותו של התרגום שביצע מתרגם אחר. כך וכך, מוכרח הנוטריון לשלוט היטב בשפות התרגום, בכדי להעניק שירות מקצועי ומהימן למבקש.

עו"ד ונוטריון משה אלפסי, בוגר משפטים מאוניברסיטת מנצ'סטר ותואר שני במשפטים באוניברסיטת ת"א. מוסמך כנוטריון ומשתמש כיו"ר ועדת הנוטריונים בלשכת עורכי הדין בת"א. ליצירת קשר חייג: 1-800-980-980

פנייה לייעוץ אישי

האמור למעלה ובאתר תרגום נוטריוני בכלל אינו תחליף לייעוץ משפטי אישי. העושה שימוש באמור לעיל עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

לקבלת שירותים נוטריוניים

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה
פרטי יצירת קשר:

משרד עורכי דין – משה אלפסי

רחוב דרך אבא הלל 7

בית סילבר, רמת גן

טלפון: 1-800-980-980


מידע חשוב נוסף